ඔයා මෙහෙයි: නිවස » යෙදුම් කර්මාන්තය » 15kg ලී පෙති vffs බෑගය පිරවීම මුද්‍රා තැබීමේ බෑග් යන්ත්‍රය සාදයි